Znaky úchylky kyčelní kosti

Může člověk sám na sobě poznat vychýlení kyčelní kosti?
Člověk s normálními kyčelními kostmi má linii ramen i linii kyčelní kosti v rovině (obr. 1)

Člověk, který trpí úchylkou pravé kyčelní kosti, naklání své tělo vpravo, pravá noha se stává kratší, tím je pravá kyčelní kost níž než levá. K udržení rovnováhy těla přenáší člověk váhu vlevo, páteř se ohýbá vpravo, šíje vlevo a hlava se naklání vpravo. Pravé rameno, které je ovlivněno ohnutou páteří je výš než levé (obr. 2).

Pokud nedojde k nápravě, tak po nějaké době si člověk snaží ulevit od bolesti a začne přenášet váhu těla na pravou končetinu. Ohnutá páteř se již nedokáže zcela narovnat, ale k udržení rovnováhy se ohýbá vlevo a levé rameno se dostává výš než pravé. Ovlivněny jsou již i ramena, lokty, zápěstní i prstové klouby, ale i žebra (obr. 3).

obr.1

Znaky úchylky kyčelní kosti

Uvedu příklady při uchýlení pravé kyčelní kosti. Pokud je uchýlená levá kyčelní kost jsou všechny symptomy opačné. U vážnějších případů - tzv. kombinovaných typů se symptomy střídají.

Sed na židli:

  1. Horní část těla se naklání k jedné straně a hlava se přirozeně naklání na druhou stranu - když se záměrně dává jedna noha vždy před druhou. (obr. 4)
  2. Při kladení nohy přes nohu se snadněji dává levá noha navrch. (obr. 5)
obr.1

Ve stoji:

  1. Při zaujmutí "odpočinkového postoje" se pravá noha jeví kratší a člověk vždy nejprve rozpřahuje levou končetinu šikmo vpřed.
  2. Mnohdy je ponechána tíže těla na pravé končetině.

Při chůzi:

  1. Vkládá člověk tíhu těla na levou končetinu, k udržení rovnováhy se páteř sklání vpravo a tělo vlevo. Následkem toho je levé rameno níž a k obnovení rovnováhy těla se hlava sklání vpravo.

Klek:

  1. Pokud chce člověk klečet na jedné straně, je pro něj snadnější nasměrovat obě kolena vlevo. Pokud kolena nasměruje vpravo, má pocit, že klečí nestabilně a nepohodlně.

Leh na břiše:

  1. Levá končetina se nevědomky kroutí a pravá je přímá.
  2. Pravá kyčelní linie je vyšší než levá: když je vychýlená pravá kyč.kost, nastává chronicky špatný oběh krve v okolí pravé kyčelní kosti a dochází k napnutí a ztuhnutí okolních svalů. To znesnadňuje roztahování pravého kyčelního kloubu a pravou kyčel pozvedává.

Leh na zádech:

  1. Levá končetina je vložena pod pravou.
  2. Pravá končetina je napjatá a levá zkroucená.
  3. Levá končetina se vytáčí ven.

Roztahování prstů ruky:

  1. Odtáhnutí palce levé ruky od ostatních složených prstů šířeji než u pravé ruky.
  2. Roztáhnutí prstů levé ruky šířeji než u pravé.

Odklon palce u nohou:

  1. Palec levé nohy se odklání tak silně, že se nachází na druhém prstu nohy nebo pod ním, protože tíže těla spočívá jen na levé straně. (obr.6)
obr.1

Obouvání bot:

  1. Nejprve se obouvá bota na levou nohu.